AKTUALNOŚCI

Sie 29 2014
    Aktualności     0

 Zmiany w projekcie Gotowe projekty domów również mogą podlegać modyfikacjom, dostosowanym do oczekiwań inwestorów. Nie wszystkie jednak będą dopuszczalne. Wybierając projekt, warto zatem wiedzieć, co wolno nam będzie w nim zmienić, na jakim etapie procesu budowlanego i z kim należy uzgodnić odstępstwa od projektu. Pracownie projektowe często z góry określają zakres możliwych zmian. Choć oferta gotowych projektów domów jest bardzo bogata, pozwalająca znaleźć wariant możliwie najpełniej odpowiadający indywidualnym oczekiwaniom, czasem się zdarza, że inwestorzy chcą wprowadzać pewne modyfikacje. Zazwyczaj są one raczej kosmetyczne, polegające na zmianie przeznaczenia pomieszczeń, przesuwaniu ścianek działowych, zmianie materiałów, przebiegu instalacji czy wyglądu elewacji. Niektórzy budujący

Czytaj więcej

 
Lis 06 2011
    Aktualności     0

Część architektów, oraz niektórzy nie architekci, nawiązują do modernizmu i postmodernizmu jako początku problemu. Czują, że architektura nie była tylko osobistym fizjologicznym i estetycznym dążeniem indywidualistów, stawia raczej na codzienne potrzeby ludzi i wykorzystywała technologię, aby stworzyć środowisko przyjazne do życia. Design Methodology Movement obejmujący ludzi takich jak Christopher Aleksander szukał więcej projektów zorientowanych na ludzi i ich potrzeby. Badania nad charakterem, środowiskiem i w zakresie nauk społecznych zaczęły wpływać na proces projektowania. Gdy kompleksowość budynków zaczęła rosnąć (serwis, energia, technologia) architektura stała się bardziej multidyscyplinarna. Dzisiaj projektowanie i architektura wymaga zespołu profesjonalistów z różnych dziedzin, ale architekt pozostaje nadal

Czytaj więcej

 
Lis 06 2011
    Aktualności     0

Architektura – nauka i sztuka projektowania, konstruowania i wykonywania budynków oraz innych budowli przestrzennych. Architektura zajmuje się również organizowaniem przestrzeni używanej przez człowieka. Osoba posiadająca wykształcenie w dziedzinie architektury oraz uprawnienia do wykonywania projektów budynków nosi tytuł architekta. Jako dokumentacja, zazwyczaj bazuje na rysunkach, architektura definiuje charakter budynku. Architekci za główne zadanie mają zapewnienie potrzeb przestrzennych i mieszkaniowych w pewnych grupach przez kreatywne organizowanie materiałów oraz komponentów, biorąc pod uwagę masę, przestrzeń, formę, głośność, teksturę, strukturę, światło, cień, materiały, program oraz pragmatyczne elementy takie jak: koszt, limity technologiczne i konstrukcyjne, aby osiągnąć równowagę z funkcjonalnym, ekonomicznym oraz często z artystycznymi

Czytaj więcej