Architektura dzisiaj

Część architektów, oraz niektórzy nie architekci, nawiązują do modernizmu i postmodernizmu jako początku problemu. Czują, że architektura nie była tylko osobistym fizjologicznym i estetycznym dążeniem indywidualistów, stawia raczej na codzienne potrzeby ludzi i wykorzystywała technologię, aby stworzyć środowisko przyjazne do życia. Design Methodology Movement obejmujący ludzi takich jak Christopher Aleksander szukał więcej projektów zorientowanych na ludzi i ich potrzeby. Badania nad charakterem, środowiskiem i w zakresie nauk społecznych zaczęły wpływać na proces projektowania. Gdy kompleksowość budynków zaczęła rosnąć (serwis, energia, technologia) architektura stała się bardziej multidyscyplinarna.

Dzisiaj projektowanie i architektura wymaga zespołu profesjonalistów z różnych dziedzin, ale architekt pozostaje nadal najważniejszy.

Kwestia zrównoważonego rozwoju została wprowadzona do głównego nurtu architektonicznego. Pionierami we wprowadzaniu w do architektury zrównoważonego rozwoju byli w roku 1970 Ian McHarg w USA oraz Brenda i Robert Vale w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii. Od tamtego czasu odnotowano przyspieszony wzrost liczby budynków, które spełniają lub zmierzają do spełniania zasad ekologicznego budowania. Obecnie oczekuje się,że architekci będą budowali zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przykładem takiego budownictwa jest Dynamic Tower, który będzie zasilany przez turbiny wiatrowe i panele słoneczne.


About architbau

Usługi projektowe dla budownictwa: projekty domów jednorodzinnych, hal i budynków przemysłowych, budynków użyteczności publicznej, rozbudów, przebudów, zmiany sposobu użytkowania, adaptacje projektów gotowych. Ponadto usługi kosztorysowania, świadectwa energetyczne, nadzory budowlane.

View all posts by: architbau